تصوير ذهني شما در بازاريابي و فروش

ارزنده ترين دستاورد علمي در زمينه ي روان شناسي و عملکرد بشر در قرن بيستم ، کشف خودپنداري يا تصوير ذهني بوده است. تصوير ذهني شما مجموعه عقايد و باور هايي است که درباره ي خودتان داريد. بين خود پنداري شما از يک سو و تأثيرگذاري و کارآيي تان از سوي ديگر رابطه ي مستقيمي وجود دارد. تمام تغييرات و پيشرفت ها در زندگي تان زماني آغاز مي شود که اين تصوير ذهني و به عبارتي برنامه ي دروني را تغيير داده و بهبود ببخشيد، بیائید نگاهی متفاوت به ثروت داشته باشیم، پول خوب است یا...؟

رمز موفقيت شما اين است: درمورد خود و مشتري تان تصوير ذهني خوب ، قوي و مثبتي برخوردار باشيد!

روان شناسان دريافته اند که شما هرگز نمي توانيد ده درصد کمتر يا بيشتر از حد تصوير ذهني تان درآمد کسب کنيد. تنها راه افزايش درآمد اين است که سطح انتظار از خودتان را افزايش دهيد. تفاوت فردي که درآمد چهارصد هزارتومان در ماه دارد با کسي که چهارميليون تومان در ماه درآمد دارد اين است که دومي درآمد بيشتري را در ذهن خود پرورانده است.

براي اين که درآمدتان افزايش پيدا کند ، ابتدا بايد در ذهن خود به عدد و رقم اهداف مالي تان برسيد و بعد از آن عملا به کسب درآمد بيشتر مشغول شويد. خود را شبيه افرادي تصور کنيد که بيش از شما پول به دست مي آورند. سقف درآمد شما به سطح توقع و شخص شما برمي گردد حالا پول خوب است یا بد؟.

خود را از قيد عقايد بازدارنده رها کنيد ، عقايدي مانند ذيل را رها کنيد :

  • فقيربودن به معني  مومن بودن است
  • پولدارها کلاهبردارند
  • پول چرک کف دست است
  • من نمي توانم بيشتر از پدرم درآمد داشته باشم

منبع: وبلاگ رموز فروش موفق

جدیدترین آگهی ها

موسسه حسابداری و مالیاتی مفی سهند
(خدمات / حسابداری)

موسسه حسابداری و مالیاتی مفی سهند

باربری کرمان
(حمل ونقل / باربری)

باربری کرمان

پرستار کودک - پرستار سالمند - پرستار در منزل
(خدمات پزشکی / پزشک و پرستار)

پرستار کودک - پرستار سالمند - پرستار در منزل